NAC Tournament vs Thomas Day 2 (all photos courtesy of Husson Athletics)